Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych
View in a web browser | View in a mobile device
Send to a Friend Facebook Twitter Linkedin

Wiley Logo  
Wiley Online Library
 
Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych
bezpłatne warsztaty  dla pracowników naukowych przygotowywane przez Wiley
Wiley
Zaprasza Wiley we współpracy z  European Association of Science Editors
 
Biblioteka na Koszykowej, Warszawa, 26 listopada  2013, 10:00 – 13:00.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego,  27 listopada 2013, 10:00 – 13:00.
 
Uczestnicy: Na spotkanie zapraszamy bibliotekarzy i pracowników naukowych (bez względu na stopień naukowy), którzy chcą dowiedzieć się jak publikować w uznanych czasopismach naukowych
   
Koszty: Udział bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych.  Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność  zgłoszeń.
   
Certyfikaty: Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium w formie certyfikatu.
   
Wsparcie lokalne: EBSCO Sp. z o.o.
 
Plan spotkania
   
1. Powitanie
   
2. Wspieranie  społeczności naukowej
  Na całym świecie Wiley wspiera kręgi naukowe i akademickie i jest największym wydawcą współpracującym z  towarzystwami  profesjonalnymi i akademickimi. Marta Dyson, Account Manager na Polskę przestawi informacje na temat historii  i dostępu do publikacji Wiley w Polsce.
   
3. Publikowanie artykułów w czasopismach o wysokim impact faktorze (IF) – wprowadzenie dla pracowników naukowych
  Publikowanie swoich osiągnięć w uznanych czasopismach jest często trudne na początku kariery naukowej. Warsztaty te dają wyjątkowy wgląd w proces publikacji i jednocześnie cenne wskazówki jak pisać prace naukowe. Sylwia B. Ufnalska, EASE Council member & Freelance Editor.
   
4. Wiley Author Services, Open Access  i Wiley Online Library
  Praktyczne wskazówki i rady jak korzystać z authorservices.wiley.com w celu zgłoszenia własnej publikacji, Open Access w Wiley  i najnowsze innowacje wprowadzone na wielokrotnie nagradzanej  i multidyscyplinarnej platformie Wiley Online Library.
Marta Dyson, Account Manager.
   
5. Dyskusja i odbiór ceryfikatów
 
Rejestracja na spotkanie w Warszawie
 
Rejestracja na spotkanie we Wrocławiu
 
 
  You are receiving this commercial e-mail message because you subscribed as [a*********a@ebsco.com] to the Wiley e-mail service.

We will ALWAYS respect your e-mail privacy and NEVER sell or exchange your address to any outside company. For complete details, review our Privacy Policy (www.wiley.com/privacy) .

CONTACT US
For quick answers to your questions or to discuss licensing options for your institution, please contact your local subscriptions agent or your Wiley Account Manager: wileyonlinelibrary.com/sales

AMERICAS  
T: +1 800 835 6770 (toll-free)
T: +1 781 388 8598 (outside USA)
F: +1 201 748 6088

E: libraryinfo@wiley.com
EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

T: +44 (0) 208 3263800
F: +44 (0) 208 3263801

E: libraryinfo@wiley.co.uk
ASIA-PACIFIC

T: +65 6643 8000
F: +65 6643 8009

E: libraryinfoasia@wiley.com

Update your profile
Unsubscribe from lists
Customer Service
Web: www.wiley.com/help
Email: customer@wiley.com

IM-13-59287 79914
 
  Copyright © John Wiley & Sons, Inc. or related companies. All rights reserved. Wiley Logo