View in a web browser | View in a mobile device
 
Send to a friend  
Facebook Twitter LinkedIn
 
  Wiley Online Library  
Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych
Bezpłatne warsztaty  z  dla autorów/pracowników naukowych/bibliotekarzy
Warszawa BUW, 15 stycznia 2013
 
 
 
Miejsce spotkania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ul. Dobra 56/66
Date: 15  stycznia, 2013,  10:30 -14:00
Uczestnicy: Na spotkanie zapraszamy bibliotekarzy i pracowników naukowych (bez względu na stopień naukowy), którzy chcą dowiedzieć się jak publikować w uznanych czasopismach naukowych
Koszty: Udział bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych.  Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność  zgłoszeń.
Certyfikaty: Wszyscy uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium w formie certyfikatu.
 
     
  Prezentacje będą filmowane i udostępnione online dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu. Wsparcie lokalne:  EBSCO Sp. z o.o.

 
     
     
  Plan spotkania  
     
  Powitanie –   (w języku polskim)  
     
  Wsparcie dla społeczności naukowej–  Infomacje ogólne Wiley
Na całym świecie Wiley wspiera kręgi naukowe i akademickie i jest największym wydawcą współpracującym z  towarzystwami  profesjonalnymi i akademickimi. Marta Dyson, Account Manager na Polskę przestawi informacje na temat historii  i dostępu do publikacji Wiley w Polsce.  (prezentacja w języku polskim)
 
     
  Publikowanie artykułów  w czasopismach o wysokim impact faktorze (IF) – wprowadzenie dla pracowników naukowych
Publikowanie swoich osiągnięć w uznanych czasopismach jest często trudne na początku kariery naukowej. Warsztaty te dają wyjątkowy wgląd w proces publikacji i jednocześnie cenne wskazówki jak pisać prace naukowe, ponadto zrozumienie  procesu recenzowania i działania wydawnictw akademickich. Warsztaty poprowadzi Anne Deveson  zastępca redaktora  w czasopiśmie Chemistry - A European Journal.  (prezentacja w języku angielskim)
 
     
  Innowacje Wiley w publikowaniu online
Przedstawienie najnowszych innowacji wprowadzonych na wielokrotnie nagradzanej  platformie - Wiley Online Library ze szczególnym  uwzględnieniem udoskonaleń  dotyczących zawartości i procesu poszukiwania informacji. Poza zwyczajowym wyszukiwaniem według słów kluczowych i przeglądaniem indeksów przedstawione zostaną nowe technologie pozwalające naukowcom wyszukać zawartość w sposób nowy i bardziej konkretny i wnikliwy.  Nigel Thompson, EMEA Marketing Manager (prezentacja w języku angielskim)
 
     
  Rejestracja  
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 
You are receiving this commercial e-mail message because you subscribed as [<emailaddr>] to the Wiley e-mail service.

We will ALWAYS respect your e-mail privacy and NEVER sell, rent, or exchange your address to any outside company. For complete details, review our Privacy Policy (www.wiley.com/privacy) .

CONTACT US
For quick answers to your questions or to discuss licensing options for your institution, please contact your local subscriptions agent or your Wiley Account Manager: wileyonlinelibrary.com/sales

AMERICAS  
T: +1 800 835 6770 (toll-free)
T: +1 781 388 8598 (outside USA)
F: +1 201 748 6088

E: libraryinfo@wiley.com
EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

T: +44 (0) 208 3263800
F: +44 (0) 208 3263801

E: libraryinfo@wiley.co.uk
ASIA-PACIFIC

T: +65 6643 8000
F: +65 6643 8009

E: libraryinfoasia@wiley.com

Update your profile
Unsubscribe from lists
John Wiley & Sons
John Wiley & Sons, Inc., Publishers - www.wiley.com
customer@wiley.com

IM-12-49462